Ситуация на пазара на инструментална индустрия

ТЕНДЕНЦИЯ НА ПАЗАРА
Понастоящем по отношение на бизнес модела на китайската инструментална индустрия част от него представя функцията „електронна търговия с инструменти“, използвайки Интернет като допълнение към маркетинговия канал; макар да предоставя продукти на ниски цени, той може интелигентно да разреши плитки точки на индустрията. Интегрирането на ресурсите нагоре и надолу по веригата на Интернет и индустрията на инструментите предоставя на потребителите спестяващи пари, спестяващи време и физиологични услуги под формата на "пакет с ниска цена + ангажимент за услуги + мониторинг на процеса". В бъдеще рентабилността на инструменталната индустрия ще се основава главно на способността й да интегрира ресурси и креативност в транзакционните потоци.
Размер на пазара
Пазарният размер на инструменталната индустрия през 2019 г. ще достигне 360 милиарда юана, което се очаква да се увеличи с 14,2% на годишна база. Тъй като вътрешното и чуждестранното положение на търсенето и предлагането е трудно да се постигне баланс в краткосрочен план, търсенето на пазара на инструментална индустрия е силно. „Интернет +“ се използва в областта на инструментите, като създава ново пространство за разработка на инструменти. На тази основа традиционните предприятия и интернет платформи са силно конкурентни. Предприятията подобряват степента на конкуренция на пазара чрез подобряване на потребителския опит и ефективност и осигуряват ново пространство за растеж на инструменталната индустрия.


Време за публикуване: май-28-2020